Tem Bảo Hành Điện Tử

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

I. Hướng dẫn check mã QR code tem bảo hành điện tử bằng ứng dụng zalo

B1. Mở zalo nhấn vào biểu tượng quét mã QR code

B2. Quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử BHĐT)

 

II. Đại lý khai báo thông tin khách hàng sử dụng

B1. Check mã QR code tem BHĐT

B2. Đăng nhập tại khoản do công ty cung cấp

B3. Chọn “Cập nhật tem bảo hành”

B4. Chọn kích hoạt bảo hành

B5. Khai báo “Thông tin khách hàng tiêu dùng”

B6. Chọn mục “Tình trạng sản phẩm” là “Người tiêu dùng” chọn Ok